Služby

ISO 9001:2008

iso

V roce 2002 byl ve společnosti zaveden a certifikován systém řízení jakosti dle normy ISO 9001:2000. V roce 2009 proběhla úspěšná recertifikace dle normy ISO 9001:2008.

Zavedený systém umožňuje dodávky surovin do výrobních podniků, jejichž zákazníci zejména z řad automobilového průmyslu, kladou na certifikaci a kvalitu dodavatelských organizací vysoké požadavky.

Logistika

vlak2

Během své existence byl ve společnosti vybudován systém kvalitních logistických služeb. Zákazníkům je poskytován prvotřídní servis zaměřený na jejich požadavky a potřeby.

Protože všechny služby spojené s logistikou a skladováním jsou zajišťovány externě, jsou na výběr. Na kvalitu dodavatelů takovýchto služeb kladeny extrémě vysoké nároky.

V rámci dopravy jsou zajišťovány dodávky zákazníkům formou silniční, železniční a lodní přepravy.

Balení

sklad1

Veškeré materiály jsou baleny v souladu s požadavky zákazníků.

Materiály jsou dodávány volně ložené, v ocelových přepravkách, v big-bagách nebo v ocelových sudech.

Skladování

kontejner1

V rámci optimalizace logistických služeb má společnost GRADIENT vytvořen systém skladů, ze kterých distribuuje zboží k jednotlivým zákazníkům.

Hlavní sklady jsou v Lotyšsku (Riga), ČR (Bohumín), Polsku (Szczecin) ve Slovinsku (Koper) v Holandsku (Rotterdam). 

Ostatní sklady jsou využívány podle potřeby, aby bylo možné promptně reagovat na požadavky zákazníků a předcházet zpoždění dodávek.

Financování

Společnost má ve spolupráci se svými partnery, bankami a finančními institucemi, vytvořen velmi propracovaný systém poskytování finančních služeb svým zákazníkům.

Tento systém umožňuje poskytovat zákazníkům dodavatelské úvěry s různou dobou splatnosti. Výše a délka úvěru je závislá na bonitě každého jednotlivého zákazníka.

Spolupráce s úvěrovými pojišťovnami poskytuje zajištění téměř 90% dodavatelských úvěrů.