Produkty

Na základě vašich požadavků jsme schopni dodávat uvedené materiály v požadovaném chemickém složení, kusovosti a balení. Pro přesnou specifikaci nás neváhejte kontaktovat.

Naším zákazníkům dodáváme také další feroslitiny a kovy:

 • Feromangan HC, MC, LC
 • Ferofosfor
 • Feromolybden
 • Ferotitan
 • Ferowolfram
 • Feroniob
 • Ferolikokalcium
 • Nikl
 • Mangan kov
 • Křemík kov
 • Plněné profily CaSi, CaFe a pod.