Logistika

Při přepravě zboží od výrobců do našich skladů využíváme především železniční a lodní dopravu. Typicky na palubách kontejnerových lodí nebo v tzv. bulk formě, tedy na lodích, které dokáží převážet volně ložené zboží. Po moři se obvykle převážejí stovky či tisíce tun. Železnice je obvyklá u dodávek ze států SNS. I odtud jezdí zboží v kontejnerech nebo volně ložené. Vzhledem k vyšší flexibilitě železnice oproti lodím jde spíše o stovky tun. Na železniční a lodní dopravu navazuje doprava kamionová.

Logistika Logistika Logistika

Tato velká přepravovaná množství končí svoji první cestu v evropských skladech, odkud jsou pak distribuována ke konečným zákazníkům v menších dodávkách.