Historie společnosti

Akciová společnost GRADIENT patří mezi přední obchodní společnosti působící na trhu s feroslitinami a kovy z regionu střední a východní Evropy.

Zkušený tým pracovníků obsluhuje klienty z České republiky, Slovenska, Polska, Slovinska, Maďarska a Rumunska, dalších zemí jihovýchodní Evropy.  Trvale rozšiřujeme portfolio zákazníků odběrateli z Německa, Itálie, Francie, zemí Beneluxu i Skandinávie. Mezi zákazníky společnosti patří výrobní podniky (ocelárny a slévárny) a obchodní společnosti. 

Prvořadým zájmem všech pracovníků společnosti je uspokojení požadavků zákazníka, zajištění kvalitních a včasných dodávek, bezchybná komunikace a prvotřídní servis. Vysoká míra zodpovědnosti a flexibility každého pracovníka je podstatným prvkem činnosti firmy. 
Naše obchodní činnost je podporována velmi úzkou spoluprácí s výrobci materiálů, které jsou zákazníkům dodávány. Proto lze reflektovat na veškeré požadavky, týkající se např. nestandardních chemických složení, kusovostí apod..

Dlouhodobá a stabilní spolupráce s dodavateli umožňuje uzavírání rámcových smluv s odběrateli, kterým tyto smlouvy garantují výhodné podmínky pro dodávky materiálů s konstantním chemickým složením a poskytuje jistotu dodávek i v období nedostatku zboží na trhu. Dodavateli společnosti jsou přední výrobci feroslitin a kovů z Kazachstánu, SNS, Číny, Indie, Jižní Ameriky a Jižní Afriky. 

Díky dobře zvládnuté logistice v kombinaci s propracovaným finančním servisem se na služby společnosti GRADIENT spoléhá stále více výrobních i obchodních společností.

GRADIENT a.s. je členem asociace ICDA (International Chromium Development Association). Tato asociace sdružuje všechny významné výrobní podniky a obchodní společnosti zabývající se obchodem s chromovými produkty. Členství v ICDA přináší řadu výhod, zejména velmi kvalitní přístup k informacím z trhu chromových slitin a poskytuje tak náskok před konkurencí.

ISO 9001:2008

V roce 2002 byl ve společnosti zaveden a certifikován systém řízení jakosti dle normy ISO 9001:2000

V roce 2009 proběhla úspěšná recertifikace dle normy ISO 9001:2008. Zavedený systém umožňuje dodávky surovin do výrobních podniků, jejichž zákazníci zejména z řad automobilového průmyslu, kladou na certifikaci a kvalitu dodavatelských organizací vysoké požadavky.

Logistika

Během své existence jsme propracovali systém kvalitních logistických služeb.

Zákazníkům je poskytován prvotřídní servis zaměřený na jejich požadavky a potřeby. Protože všechny služby spojené s logistikou a skladováním jsou zajišťovány externě, jsou na výběr a kvalitu dodavatelů těchto služeb klademe extrémě vysoké nároky. V rámci dopravy jsou zajišťovány dodávky zákazníkům formou silniční, železniční a lodní přepravy.

Balení

Veškeré materiály jsou baleny v souladu s požadavky zákazníků.

Materiály jsou dodávány volně ložené, v ocelových přepravkách, v big-bagách nebo v ocelových sudech.

Skladování

Máme vytvořen systém skladů, ze kterých distribuuje zboží k jednotlivým zákazníkům.

Abychom optimalizovali logistické služby, máme dokonalý systém skladů. Hlavní sklady jsou v Lotyšsku (Riga), ČR (Bohumín), Polsku (Szczecin) ve Slovinsku (Koper) v Holandsku (Rotterdam). Ostatní sklady jsou využívány podle potřeby, aby bylo možné promptně reagovat na požadavky zákazníků a předcházet zpoždění dodávek.

Financování

Vytvořili jsme velmi propracovaný systém poskytování finančních služeb svým zákazníkům.

Ve spolupráci se svými partnery, bankami a finančními institucemi  jsme vytvořili systém umožňující poskytovat zákazníkům dodavatelské úvěry s různou dobou splatnosti. Výše a délka úvěru je závislá na bonitě každého jednotlivého zákazníka. Spolupráce s úvěrovými pojišťovnami poskytuje zajištění téměř 90% dodavatelských úvěrů.