O společnosti

Akciová společnost GRADIENT a.s. vznikla změnou právní formy ze společnosti s ručením omezeným GRADIENT (založené 1995) v roce 2004. Od roku 2002 jsme také výhradním distributorem kazašské společnosti Kazchrome / ENRC pro východní Evropu, zahrnující Českou republiku, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko a Rumunsko a Balkán.

Od svého vzniku společnost obchoduje se surovinami, které se používají v hutním a slévárenském průmyslu a s hutními výrobky. V současné době představují feroslitiny a kovy téměř 100% obchodu. Mezi dominantní komodity, které společnost dodává, patří ferochrom uhlíkatý, jehož je Kazchrome největším výrobcem na světě, ferochrom středně a nízkouhlíkatý a silikomangan. Mimo materiály vyráběné v Kazachstánu a dodávané na zmíněné trhy dodáváme celou řadu dalších feroslitin a kovů, které se pro ocelářskou resp. slévárenskou výrobu používají.

Zákazníci společnosti jsou z celé Evropy. V menší míře společnost působí na trzích mimo Evropu. GRADIENT a.s. patří ve východoevropském regionu mezi nejvýznamnější firmy působící v této oblasti a své postavení na trhu trvale posiluje.

Sídlem společnosti je Kladno. Společnost vykonává 100% své činnosti z provozovny v Kutné Hoře.

Pro obsluhu našich zákazníků využíváme řadu skladů a logistických partnerů z celé Evropy, kteří nám pomáhají plnit požadavky a přání našich zákazníků. Dlouholetá spolupráce s vybranými dodavateli služeb zajišťuje našim zákazníkům prvotřídní logistický a finanční servis.

GRADIENT a.s. tvoří tým odborně a jazykově vybavených pracovníků, který je připraven splnit veškeré stále se zvyšující požadavky zákazníků. Patnáct let zkušeností a dosažené výsledky jsou důkazem odborné zdatnosti celého týmu.

Společnost je od roku 2002 držitelem certifikátu systému managementu jakosti dle normy ISO 9001:2000 vydaným společností BVQI. V roce 2009 byl systém úspěšně recertifikován dle normy ISO 9001:2008.

Vstřícný a pečlivý přístup k našim zákazníkům a trvalé zlepšování námi poskytovaných služeb jsou naším hlavním cílem.

Tomáš Rendla
Předseda představenstva GRADIENT a.s.